2011/452/EU: Sklep Komisije z dne 23. februarja 2011 o državni pomoči C 48/08 (ex NN 61/08), ki jo je Grčija odobrila podjetju Ellinikos Xrysos SA (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 1006) Besedilo velja za EGP