Zadeva C-72/12: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Nemčija) 13. februarja 2012 – Gemeinde Altrip in drugi proti Land Rheinland-Pfalz