Združeni zadevi C-395/08 in C-396/08: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. junija 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte d'appello di Roma – Italija) – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) proti Tiziani Bruno, Massimu Pettiniju (C-395/08), Danieli Lotti, Clari Matteucci (C-396/08) (Direktiva 97/81/ES — Okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom — Enako obravnavanje delavcev, ki delajo s krajšim delovnim časom, in delavcev, ki delajo s polnim delovnim časom タヤ Izračun delovne dobe, zahtevane za pridobitev starostne pokojnine — Izključitev obdobij, ko se delo ni opravljalo — Diskriminacija)