Pisno vprašanje E-2713/10 vlaga Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) (GUE/NGL) za Komisijo. Podkupnine v podjetjih Ferrostaal, Thyssen in MAN v državah EU