Rozporządzenie Komisji (UE) nr 821/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz octanu winylu pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki