Pomorsko piratstvo Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2012 o pomorskem piratstvu (2011/2962(RSP))$