Pisno vprašanje E-005023/11 Sergio Gutiérrez Prieto (S&D) za Komisijo. Izdaja evropskih projektnih obveznic kot del strategije Evropa 2020