Pisno vprašanje P-011172/11 José Manuel Fernandes (PPE) za Komisijo. Cilji strategije Evropa 2020