POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o odhodkih za EKJSSistem zgodnjega opozarjanjaŠt. 1–3/2011