Tožba Nadzornega organa Efte proti Norveški, vložena 24. februarja 2011 (Zadeva E-5/11)