Sodba Sodišča z dne 10. decembra 2010 v zadevi E-9/10 – Nadzorni organ Efte proti Kneževini Lihtenštajn (Neizpolnitev obveznosti s strani pogodbenice – Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij)