Pisno vprašanje E-4498/10 William (grof) Dartmouthski (EFD) za Komisijo. Zaveze in obveznosti EU glede Moldavije