Pisno vprašanje E-001150/11 Agnès Le Brun (PPE) in Michel Dantin (PPE) za Komisijo. Kriza v sektorju svinjine