Zadeva F-3/10: Tožba, vložena 15. januarja 2010 – AB proti Evropski komisiji