2010/579/EU: Izvedbeni sklep Sveta z dne 27. septembra 2010 o dovoljenju Zvezni republiki Nemčiji in Velikemu vojvodstvu Luksemburg za uporabo ukrepa odstopanja od člena 5 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost