Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Viron kansallisesta uudistusohjelmasta vuodelta 2011sekä siihen sisältyvä neuvoston lausuntoViron vakausohjelmasta vuosiksi 2011–2015