Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1322/2011 z dne 16. decembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 517/94 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti