Pisno vprašanje E-002564/11 Zigmantas Balčytis (S&D) za Komisijo. Zmanjšanje števila otroških žrtev na cestah EU