Pisno vprašanje E-011293/11 Satu Hassi (Verts/ALE) za Komisijo. Diskriminacija hidrogeniranega rastlinskega olja