Решение (ЕС) 2020/1843 на Европейския парламент от 13 май 2020 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2018 година