EKP ametieeskirjade osa 0 eetikaraamistiku kohta (Käesolev tekst tunnistab kehtetuks ja asendab 16.4.2004 ELTs C 92, lk 31 avaldatud teksti)