Zadeva T-165/12: Tožba, vložena 11. Aprila 2012 – European Dynamics Luxembourg in Evropaïki Dynamiki proti Evropski komisiji