Pisno vprašanje E-004335/11 Oreste Rossi (EFD) za Komisijo. Bakterijski ožig kivija