Schriftelijke vraag E-005129/11 Linda McAvan (S&D) aan de Commissie. Uitkomsten van onderzoek naar hogere vervoerstarieven voor niet-Maltese ingezetenen van de EU in het Maltese openbaar vervoer