Pisno vprašanje E-009225/11 Marek Henryk Migalski (ECR) za Komisijo. Položaj političnih zapornikov v Belorusiji