2013/298/EU: Sklep Komisije z dne 19. septembra 2012 o državni pomoči SA.31883 (2011/C) (ex N516/10), ki jo je izvajala Avstrija in jo namerava izvajati za Österreichische Volksbanken AG (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 6307) Besedilo velja za EGP