POROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU Sistem Evropskih šol v letu 2010