Pisno vprašanje E-012373/11 Hans-Peter Martin (NI) za Komisijo. Ustrezno upravljanje z državnimi naložbenimi skladi