sporočilo Komisije Okrepljena zaveza za enakost med ženskami in moškimi Listina žensk Deklaracija Evropske komisije ob mednarodnem dnevu žena 2010 v počastitev spomina 15. obletnice sprejetja deklaracije in akcijske platforme na pekinški svetovni konferenci Združenih narodov o ženskah in 30. obletnice Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk