Pisno vprašanje E-2649/10 vlaga Martin Ehrenhauser (NI) za Svet. Poraba papirja v institucijah EU