Zadeva C-264/09: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 15. septembra 2011 – Evropska komisija proti Slovaški republiki (Neizpolnitev obveznosti države — Energetika — Notranji trg električne energije — Direktiva 2003/54/ES — Naložbena pogodba — Dvostranski sporazum o zaščiti naložb, ki je bil sklenjen pred pristopom k Evropski uniji — Člen 307 ES)