Sprawa C-264/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 15 września 2011 r. — Komisja Europejska przeciwko Republice Słowackiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Polityka energetyczna — Rynek wewnętrzny energii elektrycznej — Dyrektywa 2003/54/WE — Umowa inwestycyjna — Dwustronna umowa o ochronie inwestycji zawarta przed przystąpieniem do Unii Europejskiej — Artykuł 307 WE)