Sag C-264/09: Domstolens dom (Første Afdeling) af 15. september 2011 — Europa-Kommissionen mod Den Slovakiske Republik (Traktatbrud — energi — indre marked for elektricitet — direktiv 2003/54/EF — investeringskontrakt — bilateral aftale om investeringsbeskyttelse indgået forud for tiltrædelse til Den Europæiske Union — artikel 307 EF)