Pisno vprašanje E-4696/10 João Ferreira (GUE/NGL) za Komisijo. Privatizacija in družbeno lastništvo prevoznih podjetij v EU