Zaak 203/89: Verzoek om een prejudiciële beslissing, gedaan bij vonnis van het Vredegerecht te Brasschaat van 21 juni 1989 in het geding L. van Landschoot tegen NV Mera