Neuvoston asetus (EU) N:o 692/2012, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2012 , asetusten (EU) N:o 43/2012 ja (EU) N:o 44/2012 muuttamisesta paholaisrauskun suojelemisen ja eräiden kalastusmahdollisuuksien osalta