Uredba Sveta (EU) št. 692/2012 z dne 24. julija 2012 o spremembi uredb (EU) št. 43/2012 in (EU) št. 44/2012 glede zaščite mante in nekaterih ribolovnih možnosti