Odločba Komisije z dne 23/03/2012 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.6513 - AVENANCE ITALY / GEMEAZ CUSIN) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)