Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: inundațiile din Liguria și Toscana Rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2012 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2012)0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))