EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Ligurian ja Toscanan tulvat Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. kesäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (COM(2012)0126 – C7-0078/2012 – 2012/2051(BUD))