Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6229 – PAG/Mitsui/AMT JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP