Pisno vprašanje E-1530/10 vlaga Andreas Mölzer (NI) za Komisijo. Nadzor na zunanjih mejah - Litva