Rectificatie van oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het meerjarig werkprogramma voor het verlenen van financiële steun op het gebied van de trans-Europese energie-infrastructuur in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020 (Besluit C(2017) 2109 van de Commissie) (PB C 123 van 20.4.2017)