Rettifika għas-Sejħa għall-proposti f’konformità mal-programm ta’ ħidma multiannwali għall-għoti ta’ għajnuna finanzjarja fil-qasam tal-infrastruttura trans-Ewropea tal-enerġija fil-kuntest tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-perjodu 2014-2020 (Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (C(2017) 2109)) (ĠU C 123, 20.4.2017)