Ispravak poziva za podnošenje prijedloga u okviru višegodišnjeg programa rada za dodjelu financijske potpore u području transeuropske energetske infrastrukture u okviru Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje od 2014. do 2020. (Odluka Komisije C(2017) 2109) (SL C 123 od 20.4.2017.)