Konkursikutse (rahalise toetuse taotlemiseks üleeuroopalise energiataristu mitmeaastase tööprogrammi raames Euroopa Ühendamise Rahastust ajavahemikul 2014–2020 (komisjoni otsus C(2017) 2109)) parandus (ELT C 123, 20.4.2017)