Pisno vprašanje E-6414/10 Roberta Angelilli (PPE) za Komisijo. Informacije o porabi sredstev iz naslova finančnega instrumenta za civilno zaščito v občini Arezzo