Pisno vprašanje E-005517/11 Konstantinos Pupakis (PPE) za Komisijo. Varstvo potrošnikov z opustitvijo dražb