Komisijas Lēmums ( 2008. gada 3. oktobris ), ar ko nosaka brīvprātīgās modulācijas piemērošanas rezultātā iegūtās neto summas Portugālē 2009.–2012. kalendārajam gadam (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 5533) (Autentisks ir tikai teksts portugāļu valodā) (2008/788/EK)