Sprawa T-446/16 P: Odwołanie wniesione w dniu 10 sierpnia 2016 r. przez CC od wyroku wydanego w dniu 21 lipca 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-9/12 RENV, CC/Parlament